सहायता कक्ष

इ-भुक्तानी सम्पर्क व्यक्ति : नरेश गुरुङ्ग

मोबाइल नम्बर : 9857087814

इमेल : ito.madhyabindu@gmail.com

फेसबुक: https://www.facebook.com/madhyabindumunicipalty


वैकल्पिक इ-भुक्तानी सम्पर्क व्यक्ति : सन्देश लामिछाने

मोबाइल नम्बर : 9841931108

इमेल : confirm.sandesh@gmail.com


विद्युतीय भुक्तानी प्रकृया सम्बन्धी श्रव्यदृष्य सामाग्री: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfirYGdH6s4